top of page

Så fungerar det

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Steg 1 - Utvärdera möjligheter

Skapa Ärende

Börja med att skapa ett ärende på vår hemsida. Att skapa ärende är kostnadsfritt och utgör grunden inför samtal med en av våra rådgivare

Steg 2 - Sammanställa skuldbild

Signera fullmakt

Om rådgivaren bedömer att det finns möjlighet att skriva ner dina skulder så skickar vi ut en fullmakt. Detta att kunna komma i kontakt med fordringsägarna/inkasso gällande dina ärenden

Steg 3 - Förhandla med inkasso

Förhandla med inkasso

När skuldbilden är sammanställd och all information om skulderna finns på plats så inleds förhandlingarna med inkasso /fordringsägarna

bottom of page