top of page
Purple Podiums

Affärs & Verksamhetsutveckling

Välkommen till vår tjänst för Affärs & verksamhetsutveckling, där vi strävar efter att förvandla och stötta företag till framgångsrika och hållbara organisationer. Nedan följer en detaljerad beskrivning a av vårt arbetsflöde

Vårt erbjudande

Vårt Erbjudande till Er

Vi är här för att erbjuda skräddarsydda lösningar för att optimera och stärka din verksamhet

01

Kostnadsfritt

Verksamhetsanalys

Inledningsvis genomför vi en noggrann utvärdering av er nuvarande verksamhet. Vi analyserar och identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Genom att förstå er affärsmodell, marknadsposition och interna processer får vi grundläggande insikt som blir grunden för vår framtida samarbete. 

 

För att säkerställa att vi har en heltäckande bild av er organisation, involverar vi nyckelpersoner och genomför djupgående intervjuer.

Kostnadsfritt

Utveckling av Handlingsplan

Baserat på vår utvärdering och möjlighetsanalys utvecklar vi en handlingsplan anpassat efter era specifika behov och mål. Denna plan kommer att inkludera strategier för att förbättra effektivitet, öka lönsamhet och stärka er konkurrenskraft. Vi ser till att handlingsplanen är realistisk och genomförbar.

Vårt fokus är att skapa konkreta åtgärder som kan genomföras stegvis för att säkerställa smidig implementering

02

03

Implementering av Handlingsplan

Vi stödjer er organisation genom hela genomförandeprocessen. Vi besitter kompetens som krävs för att implementera handlingsplanen i ert verksamhet. Det kan innefatta att ställa om arbetsprocesser, introducera nya teknologier eller förbättra teamets färdigheter. Vi strävar efter att integrera förändringarna på ett sätt som minimerar störningar och säkerställer en smidig övergång

Vår expertis omfattar projektledning och resursallokering för att garantera en framgångsrik implementering

Kontinuerlig uppföljning

Vi sätter upp mätbara mål och följer noga framstegen. Detta säkerställer att förändringarna ger önskade resultat och ger möjlighet att snabbt anpassa oss till förändrade  omständigheter. Vår målsättning är att skapa verkliga och positiva resultat för din verksamhet. Vi kan hjälpa er att övervaka, utvärdera och anpassa strategier för att möta skiftande behov.

04

05

Långsiktigt Partnerskap

Vår ambition är att inte bara vara konsulter utan långsiktiga partners. Vi strävar efter att bygga en förtroendefull relation som hjälper din verksamhet att blomstra över tid. Det innebär att vi förblir engagerade och tillgängliga även efter att handlingsplanen har genomförts. Vi är här för att stödja er fortsatta tillväxt och framgång.

Varför just oss?

Motiverade & Klipska Affärsutvecklare

Ett långsiktigt partnerskap ger möjlighet till fortsatt stöd och anpassning i takt med att verksamheten utvecklas

IMG_4184.jpg

KONTAKT

Ta Kontakt med Oss

Fruktträdsgatan 7, 417 49 Göteborg

Öppettider 09 - 16, mån - fre 

info@sahmanconsulting.se

Tel: 010 42 43 170

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Black Instagram Ikon

Tack för ditt meddelande!

Företg Kotakt 2
bottom of page