top of page

BEHÖVER DU HJÄLP MED ACKORDSUPPGÖRELSE?

Bli skuldfri med hjälp av ackordsuppgörelse!

Denna guide vänder sig till dig som är nyfiken på vad ackordsuppgörelse innebär, till dig som söker en väg ut från skuldfällan, till dig som vill spara pengar innan du antingen slutbetalar eller börjar betala på dina gamla skulder och till dig som söker hjälp och vägledning när du förhandlar ner dina skulder.  Denna artikel har för avsikt att sammanställa allt som finns att veta om ackordsuppgörelse på ett och samma ställe.

Vad är ackordsuppgörelse?

Vem kan få ackordsuppgörelse?

Vem kan man förhandla ner skulder med?

Fordringsägaren

Inkasso

Kronofogden

Myndigheter

Vad består skulden av?

Kapitalbelopp

Ränta

Avgifter

Olika typer av ackordsuppgörelse

Bra
Omvänd amorteringsordning

Bättre
Fryst ränta

Bäst
Nedsatt skuld

Har du fått ackordsförslag?

Ackordsuppgörelse är en betalningsuppgörelse mellan den som ska betala (gäldenären) och den som ska få betalt (fordringsägaren).  Ackordsuppgörelsen kan utformas på många olika sätt men vanligtvis brukar det resultera i att den som ska betala skulden får delar av sin skuld nedsatt / avskriven eller räntan fryst om det antingen görs en större betalning eller om en avbetalningsplan upprättas.

Om den som äger skulden bedömer att du aldrig eller åtminstone inte över en överskådlig framtid kan betala tillbaka din skuld så är de oftast villiga att ackordsförhandla och se över möjligheterna till en betalningsuppgörelse.

 

Är du skuldsatt och har skulder som du inte har kunnat betala  under längre tid så brukar det finnas möjlighet till ackordsuppgörelse. Ju äldre skulderna är desto bättre möjligheter till en riktigt, för dig, gynnsam betalningsuppgörelse. Att få delar av sin skuld betald är betydligt bättre än att inte få betalt alls eller få betalt väldigt lite om privatpersonen som är skuldsatt får till en skuldsanering.

 

Vad för typ av uppgörelse som du kan få beror på din betalningsförmåga. Fordringsägare / inkasso undersöker regelbundet din betalningsförmåga. Betalningsförmågan beror på många olika faktorer så som :

 

Skuldbild

Har du stora skulder som är gamla och som består till stora delar av räntor så har du goda möjligheter att få till en ackordsuppgörelse. Har du inte betalat dina skulder länge så vill fordringsägaren motivera dig att börja betala genom att erbjuda en uppgörelse.

 

Inkomst och tillgångar

Har du inga tillgångar som kronofogden har kunnat utmäta samtidigt som inkasso bedömer att din betalningsförmåga är begränsad så öppnar detta dörrar till att kunna ackordsförhandla.

 

Kostnader

Även om du har hög inkomst så kan du få till ackordsuppgörelse om kronofogden inte kunnat genomföra någon löneutmätning då du har haft högre levnadskostnader (Boende , barn, sjukdom osv  kan påverka dina kostnader.

 

Familjeförhållanden

Om du bor ensamstående eller samboende kan påverka dina möjligheter till att förhandla ner skulder. Även barn påverkar dina möjligheter. 

 

Ovanstående tas i beaktande när man bedömmer gäldenärens möjligheter till att betala av sina skulder. Om fordringsägaren anser att betalningsförmågan är låg så är möjligheter till betalningsuppgörelse goda. 

För att förhandla ner skulderna så behöver man vända sig till den som äger skulderna eller till den som företräder ägaren till skulderna. Oavsett vem det är som din skuld ligger hos  så kan man försöka få till en ackordsuppgörelse. 

 

Företaget som äger din skuld är egentligen de som slutligen kan ge godkännande till uppgörelsen. Om skulden inte har betalats under längre period så är chanserna stora att fordringsägaren anlitat ett inkassobolag för att hjälpa de att få betalt. Detta är inte alltid fallet och ibland händer det att fordringsägaren själva driver ärandet vidare.

 

Inkassobolag hjälper andra företag driva in en skuld och få betalt. Inkasso agerar ombud och sköter oftast kontakten med gäldenären. Eftersom inkasso agerar ombud är de i vissa fall begränsade av sina kunders riktlinjer och behöver ofta fordringsägarens godkännande för ett ackord. Därför kan det ibland ta tid att nå en ackordsuppgörelse med inkasso då de i sin tur behöver dubbelkolla med fordringsägaren.

 

I vissa fall så köper inkassobolag gamla skulder från andra företag. Det innebär ibland att inkassoblaget är fordringsägaren. Om inkasso har köpt skulden och försöker driva in den själva så  har de betydligt friare tyglar och det kan för din del resultera i större avskrivningar och snabbare hantering av ärenden.

Ett vanligt missförstånd är att tro att man kan förhandla skulder med kronofogden eftersom skulderna har hamnat där. Man kan inte förhandla ner och nå ackordsuppgörelse med kronofogden. Det kan man endast göra med den som äger skulden eller den som företräder fordringsägaren.

 

Ibland kan man också vara skyldig myndigheter pengar. Det finns ingen möjlighet att förhandla ner skulder med myndigheterna  men däremot finns det något som heter preskibering.  Om du uppfyller kraven för preskibering så kan du få skulden avskriven. 

Innan vi kan kolla på hur de olika betalningsuppgörelserna kan utformas behöver vi tydliggöra vad en skuld består av. Detta kommer att underlätta för oss när vi sedan ska utvärdera och förstå de olika ackordsuppgörelserna.

Kapitalbeloppet är det ursprungliga beloppet på fordran innan avgifter och ränta. Kapitalbeloppet kan inte växa om inte du tar nya lån hos samma fordringsägare. Fordringsägarna är väldigt måna om att få tillbaka det kapital som de har lånat ut och därmed inte så benägna att prata om avskrivning av kapitalbelopp. 

Räntan är helt enkelt kostnaden att låna och använda kapitalbeloppet. Så länge du inte har betalat tillbaka kapitalbeloppet som du har lånat så betalar du ränta som en kostnad. Har du inte betalat din skuld på länge så är risken stor att totala skulden består till stor del av räntekostnader. Viktigt att påpeka är att ofta så fort en skuld förfaller och skickas vidare till inkasso så övergår räntan till förseningsränta som är vanligtvis betydligt större än ursprungsräntan. Detta är oftast reglerat i avtalet. Storleken på förseningsräntorna varierar men i vissa fall uppgår dessa runt 30 % per år. 

Screenshot 2021-10-19 at 02.58.58.png

Grafen ovan visar hur fort skulden dubblas beroende på olika räntesatser om inte skulden betalas alls.

Dessa är kostnader som uppstår i samband med påminneleavgifter, inkassokostnader, betalningsförelägganden och ansökan om utmätning. Beroende på hur stora skulderna är så brukar detta utgöra en mindre del av totala kostnaden. 

 

Nedan har vi listat hur de olika ackordsuppgörelsena kan utformas.

Ackordsuppgörelse  kan det utformas på många olika sätt. Du som ska betala skulden försöker såklart betala så lite som möjligt medan den som ska få betalt vill  att du betalar så mycket av ursprungsskulden, räntan och avgifterna som möjligt. Den som ska ska få betalt strävar också efter att få sin skuld betald så fort som möjligt. 

 

Att mötas i mitten är ibland det bästa alternativet för båda parterna. Det som kan vara svårt att veta är vart mitten är. Den som ska få betalt företräds oftast av ett ombud i form av inkasso och dessa är duktiga på att göra dessa bedömningar medan när du som privat person förhandlar med de kan det vara svårt att avgöra om uppgörelsen är gynnsam för dig och om du har fått den bästa möjliga ackordsuppgörelsen.

Du som ska betala kan kräva följande av fordringsägare/inkasso:

Omvänd amorteringsordning - Skulden växer långsammare 

Om dina skulder inte är så gamla eller stora  så kan du fortfarande försöka få till en uppgörelse som resulterar i att din skuld växer långsammare. Detta kan du uppnå genom att antingen sänka räntesatsen som gäller framöver eller så kan du komma överens med fordringsägaren om att de betalningarna som du gör bokas först mot kapitalet och sedan när kapitalet är betalt så kan betalningarna bokas mot räntan. Detta kommer resultera i att du betalar betydligt mindre i räntekostnader

Fryst ränta - Skulden slutar växa

Vill du få till ett bättre uppgörelse så kan du försöka istället att få till  ett räntefrys. Detta innebär precis som det låter att räntan fryser dvs ingen ny ränta tillkommer  från det att du börjar betala av på skulden enligt överenskommelsen.

Nedsatt skuld - Delar av skulden skrivs av

Om du har en skuld som är gammal och som du inte har betalat under längre period och om fordringsägaren bedömer att du  har begränsad betalningsförmåga så har du goda möjligheter  till att få  stora delar av skulden avskriven.  Anledningen till detta är att totala skulden utgörs till stor del av räntan om du nu inte har betalat dina skulder under flera år. Även om fordringsägaren går med att på skriva av delar av räntan som har uppkommit så kan de fortfarande tjäna pengar på dig. Genom att gå med på en ackordsuppgörelse och skriva av delar av skulden vill fordringsägaren och inkasso (fordringsägarens ombud) motivera dig att börja betala.

 

För att få skulden nedsatt så måste du gå med på någon av följande :

 

Engångsbetalning och sedan avskrivning av resterande skuld

Om du har en större summa pengar som du kan betala in så kan du tillsammans med fordringsägaren komma överens om en engångsinbetalning  och sedan en nedsättning/avskrivning av resterande skuld från den som ska få betalt. Denna typ av uppgörelse brukar resultera i högst avskrivning då fordringsägaren förmodligen är trött på att ärendet dragit ut på tiden och är ganska mån om att få ärendet avslutat. 

 

Något större första inbetalning och sedan följa en avbetalningsplan

Har du inte råd med en stor inbetalning för alternativet ovan så kan du komma överens om att göra något större första inbetalning och sedan en avbetalningsplan till du har betalt tillbaka det belopp som ni har kommit överens om att 

 

Upprätta en avbetalningsplan och följa den

Om fordringsägaren bedömer din betalningsförmåga som låg så kan de ibland nöja sig med ackordsuppgörelse om du kan tänka dig att upprätta och följa en avbetalningsplan.

Observera att ackordsuppgörelsen slutar att gälla om du inte följer överenskommelsen. Om du slutar följa en avbetalningsplan så kan hela ackordsuppgörelsen förfalla och du kan bli skyldig att betala hela skulden trots att du redan har gjort många delbetalningar.

Det är inte helt ovanligt att inkassobolaget själva skickar ut ett ackordsförslag. Detta gör de oftast i de ärenden där där skulden är något äldre och de bedömer att din betalningsförmåga är låg. Ackordsförslag skickas ut i hopp om att få kontakt med dig och motivera dig till att börja betala tillbaka på skulden. 

 

Har du redan fått ett erbjudande så kan du kontakta inkasso och antigen om du känner dig nöjd med erbjudandet godkänna eller erbjuda ett annat ackord som passar dig och dina förutsättningar bättre.

Vad är ackordsuppgörelse?
Vem kan få ackordsuppgörelse?
Vem kan man förhandla ner skuler med?
Vad består skulden av?
Olika typer av ackordsuppgörelse
Har du fått ackordsförslag?

BEHÖVER DU HJÄLP MED ACKORDSUPPGÖRELSE?

bottom of page